Söluskrár 2014 fyrir plöntuverndarvörur og útrýmingarefni

Tilgangur og markmið:

Samkvæmt 24. gr. efnalaga skulu þeir sem setja á markað tiltekin varnarefni, þ.e. plöntuverndarvörur og útrýmingarefni, sem einungis eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni, halda skrá yfir söluna og afhenda Umhverfisstofnun því formi sem hún tilgreinir. Jafnframt bera þessi aðilar ábyrgð á því að umræddar vörur séu einungis afhentar þeim sem eru með gild notendaleyfi frá Umhverfisstofnun eða ígildi þeirra.

Umfang verkefnisins náði til allra plöntuverndarvara sem einungis eru ætlaðar eru til notkunar í atvinnuskyni og útrýmingarefna til eyðingar nagdýra, sem falla undir vöruflokk 14 innan sæfivara og eru sömuleiðis einungis til notkunar í atvinnuskyni.

Framkvæmd og helstu niðurstöður:

Í lok janúar 2015 kallaði Umhverfisstofnun eftir skrám vegna sölu á þessum vörum á árinu 2014, þar sem fram kæmu upplýsingar heiti vöru, selt magn, dagsetning á sölu og nafn kaupanda í öllum viðskiptum sem áttu sér stað með umræddar vörur á árinu. Í úrtaki voru 7 fyrirtæki, sem öll afhentu skilaskyld gögn á tilsettum tíma.

Á árinu 2014 voru seldar 42 mismunandi vörur sem féllu undir umfagn eftirlitsins, þar af voru 36 plöntuverndarvörur og 6 vörur til útrýmingar meindýra. Allnokkur misbrestur reynist vera á því að kaupendur varnarefna væru með notendaleyfi eða sambærileg leyfi í gildi, þannig voru einungis 84 einstaklingar af alls 202 kaupendum þessara vara með leyfi í gildi þegar kaupin áttu sér stað.

Samantektarskýrsla um eftirlitsverkefnið