Umhverfistofnun - Logo

Mannauðsstefna


Umhverfisstofnun vill hafa á að skipa frábæru starfsfólki sem vinnur í samræmi við stefnu, markmið og gildi stofnunarinnar. Gildi Umhverfisstofnunar eru  framsýni, samstarf og árangur. 

Hæfni
Hjá okkur starfar metnaðarfullt fólk með mikla þekkingu og reynslu sem ber hagsmuni umhverfisins fyrir brjósti. Við ráðningar fylgjum við faglegu ferli og leitum að hæfasta starfsfólki sem völ er á. Við leggjum okkur fram við faglega nýliðamóttöku og tökum vel á móti nýju starfsfólki. Jafnframt er markvisst hvatt til endurmenntunar.


Starfsánægja 
Það skiptir miklu máli að starfsfólk sé ánægt og því líði vel í vinnunni. Vinnutími er sveigjanlegur. Fyrirkomulag styttingar vinnuvikunnar frá janúar 2021 verður unnið í samráði við starfsfólk. Á vinnustaðnum er lögð áhersla á óþvingað andrúmsloft og gott félagslíf þ.m.t. árvissa viðburði. Stutt er við starf starfsmannafélaganna sem standa bæði fyrir ýmsum viðburðum jafnt sem óvæntum uppákomum.


Samstarf og starfsaðstaða
Við vinnum mikið saman og nýtum þá þekkingu sem starfsfólk hefur yfir að ráða. Starfsfólk vinnur í teymum og starfsaðsstaðan tekur mið af því. Reynt er að dreifa vinnuálagi eins og kostur er. Við erum með níu starfsstöðvar um allt land og lítum það jákvæðum augum ef fólk vill færa sig til á milli starfsstöðva.  Meirihluti starfa er auglýstur óháð starfsstöð, þannig er hæfasta fólkið ráðið óháð staðsetningu. Rík hefð er fyrir markvissri fjarfundamenningu hjá Umhverfisstofnun. Heimilt er að semja um fjarvinnu einn dag í viku og varðandi sérstök verkefni tvo daga í viku, í samræmi við yfirstandandi tilraunaverkefni. Starfsstöðvarnar eru allar búnar flökkuaðstöðu og þannig er hvatt til samvinnu á milli starfsstöðva eins og kostur er.


Jafnrétti og samskipti
Við berum virðingu fyrir störfum og fagþekkingu hvers annars sem og einkalífi. Við fögnum fjölbreytileika.  Jafnrétti  erhluti af stofnanamenningu okkar. Einelti og kynferðisleg áreitni eru ekki liðin og skýrar verklagsreglur eru til staðar ef grunur kemur upp um slíkt. 


Heilsuvernd og umhverfi
Umhverfi og góð heilsa skipta okkur máli og starfsfólk er hvatt til að ferðast til og frá vinnu á umhverfisvænan máta. Í því skyni greiðir stofnunin sérstaka  styrki til starfsfólks vegna líkamsræktar og umhverfisvænna samgangna. Heilsuhádegi er svigrúm fyrir starfsfólk til að hreyfa sig í hádeginu á vinnutíma einu sinni í viku.Stefnan rýnd og samþykkt af yfirstjórn 29. september 2020.