Umhverfistofnun - Logo

Leiðbeiningar um efnaeftirlit

Umhverfisstofnun er falið að hafa yfirumsjón með framkvæmd efnalaga og fara með efnaeftirlit samkvæmt þeim með samræmdum hætti fyrir landið. Auk Umhverfisstofnunar hafa heilbrigðisnefndir sveitarfélaga, Vinnueftirlit ríkisins, Tollgæslan, Neytendastofa, Eitrunarmiðstöð Landspítala og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun eftirlitshlutverk á afmörkuðum þáttum laganna. Sem samræmingaraðili hefur Umhverfisstofnun það hlutverk að upplýsa þessi stjórnvöld um þá þætti sem falla undir lögin og hvað þau hafa þörf fyrir til að sinna hlutverki sínu samkvæmt lögunum.

Hér að neðan má finna leiðbeiningar um eftirlit með afmörkuðum þáttum efnalaga.