Friðlýsingar

Þann 8. júlí kynnti umhverfis- og auðlindaráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, í ríkisstjórn áform um átak í friðlýsingum. Um slíkt átak er kveðið á um í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, þar með talið að friðlýsa svæði í verndarflokki rammaáætlunar og svæði á eldri náttúruverndaráætlunum, að stofna þjóðgarð á miðhálendinu og að beita friðlýsingum sem stjórntæki á viðkvæmum svæðum sem eru undir álagi ferðamanna.

Í tengslum við átakið í friðlýsingum hefur verið skipaður starfshópur sem hefur það hlutverk að vinna að framgangi átaksins í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Í hópnum eiga sæti eftirfarandi fulltrúar Umhverfisstofnunar og umhverfis- og auðlindaráðuneytis:

  • Orri Páll Jóhannsson, formaður, umhverfis- og auðlindaráðuneyti
  • Guðríður Þorvarðardóttir, sérfræðingur, umhverfis- og auðlindaráðuneyti
  • Jón Geir Pétursson, skrifstofustjóri, umhverfis- og auðlindaráðuneyti
  • Steinar Kaldal, verkefnisstjóri, umhverfis- og auðlindaráðuneyti
  • Hildur Vésteindóttir, teymisstjóri, Umhverfisstofnun
  • Ingibjörg Marta Bjarnadóttir, sérfræðingur, Umhverfisstofnun
  • Sigrún Ágústsdóttir, sviðsstjóri, Umhverfisstofnun

Auk þess hefur þegar hafið störf nefnd sem skipuð var til að vinna að stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu líkt og kveðið er á um í sáttmála ríkisstjórnarinnar.