Umhverfistofnun - Logo

Stjórn vatnamála

Vatn er forsenda alls lífs á jörðinni því allt líf þarf á vatni að halda. Vatn er einnig lykilþáttur
í mótun landslags og er ein af grunnþörfum okkar. Vatn kemur við sögu á hverjum degi í
mismunandi birtingarmyndum, allt frá kaffibollanum á morgnana til sundlauganna sem
við syndum í. Við notum það inni á heimilum, við ýmiskonar iðnað og framleiðslu s.s. ræktun,
landbúnað, fiskiðnað og til rafmagnsframleiðslu (vatnsaflsvirkjanir og jarðvarmavirkjanir).
Auk þess nýtum við ár, stöðuvötn og fjörur til útivistar og ferðamennsku og ekki má gleyma drykkjarvatninu góða.

Vegna þess hversu dýrmætt vatnið er og mikilvægt að vernda það hefur Ísland innleitt
vatnatilskipun Evrópusambandsins þar sem krafa er gerð um rannsóknir, eftirlit og
aðgerðir til að viðhalda gæðum vatns, allt frá fjalllendi til sjávar.