Umhverfistofnun - Logo

Stjórn vatnamála

 

Fyrsta vatnaáætlun Íslands 2022-2027 

– vilt þú hafa þitt að segja?

Vatn er auðlind sem mikilvægt er að umgangast á ábyrgan hátt, ekki síst fyrir komandi kynslóðir. Viðhalda þarf líffræðilegri fjölbreytni og náttúrulegu ástandi vistkerfa ferskvatns og strandsjávar og tryggja gæði grunnvatns. Heilnæmt vatn er til marks um hreina náttúru og styrkir ímynd Íslands út á við.

Lög um stjórn vatnamála innleiða nýja nálgun í vatnsvernd hér á landi. Lögunum er ætlað að stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd vatnsauðlindarinnar. Umhverfisstofnun leggur nú fram til kynningar tillögu að fyrstu vatnaáætlun fyrir Ísland sem felur í sér stefnumörkun um vatnsvernd. Hluti af vatnaáætlun er aðgerðaáætlun þar sem settar eru fram aðgerðir til að tryggja gott ástand vatns og vöktunaráætlun þar sem markmiðið er m.a. að samræma vöktun á vatni um allt land.

Vatnaáætlun, aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun gilda til sex ára í senn.

Gerður er fyrirvari um fjármögnun þeirrar áætlunar sem hér er lögð fram.

Tillögurnar eru kynntar hér á vefnum en einnig liggja tillögur frammi til kynningar á skrifstofu Umhverfisstofnunar.

Ábendingar og athugasemdir skal senda á ust@ust.is merkt „Stjórn vatnamála“ eða til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Frestur til að senda inn ábendingar og athugasemdir eru sex mánuðir eða til og með 15. júní 2021.  

Áætlanirnar má sjá hér:

Vatnaáætlun
Aðgerðaáætlun
Vöktunaráætlun
Umhverfisskýrsla