Samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi