Störf í boði

 

Vilt þú starfa með okkur?

Hjá Umhverfisstofnun starfar öflugur starfsmannahópur með fjölbreyttan bakgrunn og ýmsa sérhæfingu að verndun náttúru og umhverfis. Fastar starfsstöðvar okkar eru níu talsins og eru þær um allt land. Almennt eru sérfræðingsstörfin okkar ekki bundin einni starfsstöð og því segjum við að við ráðum besta fólkið, óháð staðsetningu.

Landverðir eru stækkandi hluti starfsmannahópsins og nú í ár verða um 30 landverðir starfandi á þeim náttúruverndarsvæðum sem eru í okkar umsjón yfir hásumarið. Landverðirnir eru framverðir okkar á vettvangi og við erum stolt af þeirra vinnu.

Við leggjum áherslu á að taka vel á móti starfsfólki okkar og undirbúa það vel fyrir verkefni sín. Umsóknir um laus störf fara í gegnum ráðningarkerfi ríkisstofnana og laus störf til umsóknar birtast hér og á Starfatorgi.

Umhverfisstofnun er jafnlaunavottaður vinnustaður.

  • Sérfræðingur

Umsóknarfrestur

11.09.2020 til 28.09.2020

Inngangur

Umhverfisstofnun leitar að sérfræðingi til að innleiða stefnu um meðhöndlun úrgangs, vinna að markmiði um að draga úr magni úrgangs og bæta auðlindanýtingu. Sérfræðingurinn mun leiða vinnu við að auka gæði úrgangstölfræði á landsvísu og bæta rekjanleika í úrgangsstraumum. Sérfræðingurinn mun starfa í öflugu teymi þar sem áhersla er á þverfaglega teymisvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð

Sérfræðingurinn mun hafa yfirumsjón með málaflokknum m.t.t. innlendrar stefnumótunar, regluverks og markmiða Evrópusambandsins. Starfssvið sérfræðingsins felst í að vinna að úrbótum á úrgangstölfræði með nýsköpun og samþættingu að leiðarljósi. Starfið felur m.a. í sér söfnun magntala, skýrsluskilum á úrgangstölfræði til Evrópusambandsins og samskipti við aðrar stofnanir, ráðuneyti og haghafa. Ásamt því að innleiða stefnu um meðhöndlun úrgangs mun sérfræðingurinn taka þátt í innleiðingu úrgangsforvarnarstefnu ríkisins. Starfið felst einnig í norrænu samstarfi um úrgangsmál og úrgangsforvarnir og munsérfræðingurinn vinna með lögfræðingi teymisins að innleiðingu regluverks ESB á sviði úrgangsmála og hringrásarhagkerfisins.

Hæfniskröfur

- Meistarapróf í verkfræði, tölfræði eða skyldum greinum - Talnagleggni og reynsla af greiningarvinnu og tölfræðiúrvinnslu - Þekking á úrgangsmálum er æskileg - Skilningur á hugmyndafræði hringrásarhagkerfisins - Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur - Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð - Góð samstarfshæfni, jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum - Þekking og reynsla af miðlun efnis í ræðu og riti - Góð færni í íslensku, ensku og einu skandínavísku tungumáli

Tengiliðir

Elva Rakel Jónsdóttir - elva@umhverfisstofnun.is - 5912000

Þóra Margrét Pálsdóttir Briem - thoram@ust.is - 5912000

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Æskilegt er að sérfræðingurinn geti hafið störf sem fyrst. Starfsaðstaða hans getur verið í Reykjavík, Hellissandi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Mývatni, Egilsstöðum, Hellu eða Vestmannaeyjum; allt eftir búsetu. Gagnkvæmur reynslutími sé sex mánuðir.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 28.09.2020

Sækja um