Umhverfistofnun - Logo

Bessastaðir

Umhverfisstofnun, í samstarfi við embætti forseta Íslands, forsætisráðuneytið, Garðabæ, umhverfis- og auðlindaráðuneytið og Minjastofnun Íslands, vinnur nú að undirbúningi friðlýsingar Bessastaða sem friðlands í samræmi við 49. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Bessastaðir er hluti af því svæði sem skráð var sem Álftanes-Skerjafjörður á náttúruverndaráætlun 2004 – 2008 vegna gildis þess fyrir verndun búsvæða fugla. Á svæðinu eru fjölbreyttar fjörur og grunnsævi með auðugu lífríki sem eru mikilvæg fæðusvæði fugla. Í Lambhúsatjörn er m.a. vistgerðin marhálmsgræður sem einkennist af fínkornóttu seti með beðum af marhálmi, sem hefur takmarkaða útbreiðslu og er mikilvæg fæða fyrir ýmsar andfuglategundir s.s. margæsir. Bessastaðatjörn er áningarstaður, varp- og fellistaður fyrir andfugla, þar er stórt hettumáfasvarp og töluvert af grágæs að sumri. Fuglalíf er fjölbreytt allt árið og er mikilvægur viðkomustaður farfugla og sjaldgæfra fuglategunda. Svæðið er viðkomustaður margæsar og rauðbrystings en auk þess er þar æðarfugl, sendlingur og tildrur sem hafa alþjóðlegt verndargildi. Stórir máfar og hávella eru algengir vetrargestir og hundruð tjalda, stelka og lóuþræla á fartíma. Einnig er á svæðinu æðavarp. Á  Bessastaðanesi eru tún og akurlendi en einnig votlendi sem einkennist af vistgerðunum starungsmýravist, gulstarflóavist og grasengjavist. Língresi- og vingulsvist er á allstórum flákum inni á miðju nesinu og á svokölluðum Rana. Verndargildi vistgerðanna er miðlungs til mjög hátt og eru votlendisvistgerðirnar og marhálmsgræður á lista Bernarsamningsins yfir vistgerðir sem þarfnast verndar. Fræðslugildi svæðisins er hátt með tilliti til lífríkis. Á svæðinu er jafnframt þjóðhöfðingjasetur.

Undirbúningur friðlýsingarinnar er hluti af átaki í friðlýsingum sem kveðið er á um í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar.  

Frekari upplýsingar um undirbúning friðlýsingarinnar veita Ingibjörg Marta Bjarnadóttir, ingibjorgb@ust.is og René Biasone, rene@ust.is, eða í síma 590-2000.