Umhverfistofnun - Logo

Urriðakotshraun

Umhverfisstofnun, í samstarfi við Garðabæ og Styrktar- og líknarsjóð Oddfellowa, hefur unnið að undirbúningi friðlýsingar Urriðakotshrauns í Garðabæ. 

Urriðakotshraun er hluti af Búrfellshrauni sem rann snemma á nútíma fyrir um 8100 árum. Hraunið er svokallað klumpahraun og er jaðar þess uppbelgdur og úfinn. Í hrauninu eru sveigðir hryggir á yfirborði og úfnir hraukar við jaðrana. Nokkuð er um hraunhella og kallast þeir Selgjárhellar og Maríuhellar. Heitir hraunið Smyrlabúðarhraun við Selgjá og frá Selgjá að Maríuhellum heitir hraunið Urriðakotshraun. Býr svæðið yfir fjölbreyttum náttúru- og menningarminjum og í því felast miklir möguleikar til útivistar, náttúruskoðunar og umhverfisfræðslu. Innan svæðisins liggja m.a. göngu- og reiðstígar. Friðlýsingin er hluti af átaki í friðlýsingum sem kveðið varr á um í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar 2018-2021.

Markmið friðlýsingarinnar

Markmið friðlýsingarinnar er að stofna fólkvang, svæði til útivistar og almenningsnota, þar sem jarðmyndanir, menningarminjar og gróðurfar eru verndaðar.  Í auglýsingu um friðlýsingu er heimilt að kveða nánar á um takmarkanir sem leiða af friðlýsingunni, m.a. á umferðarrétti, notkun veiðiréttar og framkvæmdum. Þá er jafnframt heimilt að kveða á um að afla skuli leyfis Umhverfisstofnunar til athafna og framkvæmda sem áhrif geta haft á verndargildi viðkomandi svæðis.


 Tillaga að friðlýsingarmörkum miðast við hnitsett mörk skv. hnitaskrá og eru birt á korti.

Urriðakotshraun - hnitaskrá

Áform um friðlýsingu auglýst

Áform um friðlýsingu voru auglýst  þann 2. október 2020, í samræmi við 2. mgr. 38. gr. náttúruverndarlaga en gert er ráð fyrir að svæði sem ekki er á framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár skuli kynnt sérstaklega. Frestur til að skila athugasemdum við áformin var til og með 4. desember 2020. Auglýsing um áformin var birt í Lögbirtingarblaðinu, Fréttablaðinu og á heimasíðum Umhverfisstofnunar og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, sem og á facebooksíðu Umhverfisstofnunar. Alls bárust athugasemdir frá 12 aðilum á kynningartíma áforma. Samstarfshópur um undirbúning friðlýsingarinnar vinnur að umsögn um innkomnar athugasemdir á kynningingartíma. Umsögnin verður send þeim sem gerðu athugasemdir á kynningartíma í samræmi við 3. mgr. 36. gr. náttúruverndarlaga.

Næstu skref

Umhverfisstofnun ber að kynna tillögu að friðlýsingu svæðisins og leggja fyrir rétthafa lands og aðra sem hagsmuna eiga að gæta. Tillaga að friðlýsingu svæðisins verður auglýst opinberlega í þrjá mánuði og öllum gefinn kostur á gera athugasemdir við framlagða tillögu. Deiliskipulag fyrir svæðið er unnið samhliða undirbúningi friðlýsingar.

Í kjölfar auglýsingatíma áforma óskaði Garðabær eftir því að taka málið til frekari meðferðar. Þegar afstaða Garðabæjar liggur fyrir verður tillaga að friðlýsingu svæðisins auglýst.  

Frekari upplýsingar veita Ingibjörg Marta Bjarnadóttir (ingibjorgb@ust.is) og René Biasone (rene@ust.is) eða í síma 591-2000.