Leikskólar

Barn
Tímasetning
Leikskóli
Slysstaður
Annars staðar úti
Ferðalag
Á leið í/úr skóla
Leiktæki/leifang úti
Útisvæði
Leiktæki/leikfang inni
Gangur
Eldhús
Snyrting
Fataherbergi
Salur
Um slysið
Áverki frá öðrum
Umferðarslys
Vélar/eggjárn/tæki
Eitrun
Fall/hras
Íþróttir
Bruni
Högg af/við hlut
Staðsetning meiðsla
Fótleggur
Hné
Lærleggur
Hönd
Handleggur
Grindarbotn
Kviður
Brjóst
Hryggsúla
Háls
Höfuð
Um áverka
Brot
Tognun
Klemmdist
Bruni
Skurður
Skrámur/mar
Aðhlynning
Tannlækni
Augnlækni
Heilsugæslustöð
Slysadeild
Starfsmanni
Lýsing
Skráningaraðili

*Stjörnumerkta reiti þarf að fylla út.