Bláskelin og Aðgerð 5

Bláskelin

Umhverfisstofnun óskar eftir tilnefningum til nýrrar viðurkenningar sem hlotið hefur heitið Bláskelin. Viðurkenningin verður veitt fyrirtæki, stofnun, einstaklingi eða öðrum fyrir framúrskarandi lausnir sem stuðla að minni plastnotkun og plastúrgangi í samfélaginu.

 Viðurkenningin er hluti af aðgerðum umhverfis- og auðlindaráðherra til að draga úr neikvæðum áhrifum plastnotkunar. Henni er ætlað að draga fram það sem vel er gert og hvetja til nýsköpunar. Sérstök úthlutunarnefnd velur viðurkenningarhafa en hana skipa fulltrúar frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Samtökum atvinnulífsins, Plastlausum september og Umhverfisstofnun.

 Óskað er eftir því að stutt greinargerð fylgi með tilnefningunum. Fyrirtæki, einstaklingar og stofnanir geta hvort heldur tilnefnt sig sjálf eða verið tilnefnd af öðrum.

 Við val á verðlaunahafa er horft til eftirfarandi þátta:

  • nýsköpunargildis viðkomandi lausnar
  • dregur lausnin úr myndun úrgangs
  • hvert er almennt framlag lausnarinnar til umhverfismála
  • hvaða plastvöru er verið að komast hjá með lausninni
  • hefur lausnin möguleika á að komast í almenna notkun

 

Tillögur skulu berast Umhverfisstofnun eigi síðar en 1. júlí næstkomandi, merktar „Tilnefning: Bláskelin“ á netfangið ust@ust.is eða með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík. 

Umhverfis- og auðlindaráðherra mun veita viðurkenninguna þann 1. september 2019, á opnunarhátíð árvekniátaksins Plastlaus september. 

Umhverfis- og auðlindaráðherra fékk í lok síðasta árs afhentar tillögur frá samráðsvettvangi sem hann skipaði um plastmálefni og voru viðurkenningar fyrir framúrskarandi plastlausar lausnir þar á meðal. Af öðrum tillögum sem þegar hafa komið til framkvæmda má nefna átaksverkefni Umhverfisstofnunar til að auka meðvitund fólks um að draga úr notkun á einnota plastvörum.

 

 

Aðgerð 5: Viðurkenningar fyrir framúrskarandi plastlausar lausnir.

Markmið: Að draga fram það sem vel er gert varðandi plastlausar lausnir og veita nýsköpun aukinn slagkraft.

Lýsing: Mikil vitundarvakning hefur orðið varðandi mikilvægi þess að draga úr plastnotkun, ekki síst hvað varðar umbúðaplast. Til að draga fram það sem vel er gert og hvetja til nýsköpunar er lagt til að viðurkenning ráðherra verði veitt árlega í þrjú ár fyrir framúrskarandi plastlausar lausnir. Öllum sem vilja verði boðið að tilnefna fyrirtæki, framleiðendur, einstaklinga eða eftir atvikum aðra og dómnefnd veiti síðan viðurkenningu fyrir framúrskarandi plastlausar lausnir. Gert er ráð fyrir að verkefnið verði kynnt vel og kallað eftir tilnefningum frá sem flestum. Mögulegt væri að sameina viðurkenninguna öðrum viðburðum, eins og t.d. ráðstefnu, málþingi eða verkefnum eins og Plastlausum september.